rode product
datavideo product
tvlogic product
alphatronproduct
brand100.jpg
brand900-1.jpg
brands200-.jpg
brands300.jpg

راژمان سيستم

شرکت راژمان سيستم يکی از شرکت های مطرح در زمينه تجهيزات حرفه ای صدا و تصوير در ايران ميباشد که در سال 1382 تاسيس شده و فعاليت خود را آغاز نموده است.
اين شرکت طی سال های گذشته با ارائه محصولات ارزشمندی در صنعت صدا و تصوير نقش تعيين کننده ای در ارتقاء سطح خدمات قابل ارائه در اين صنعت شده و به پشتوانه محصولات ارزنده خود همواره مورد توجه کاربران اين حوزه بوده است.